Belastingen
Fiscus controleert extra op liefdadigheid
Welke giften zijn aftrekbaar?
door Edwin van der Schoot
De fiscus lijkt bang dat met de afschaffing van de buitengewone ziektekostenaftrek (dit jaar voor het laatst, denk aan de „gratis” bril), Nederlanders de gift als nieuwe aftrekpost gaan gebruiken om de inkomstenbelasting zo laag mogelijk te houden. Als u dus uw giften als aftrekpost opvoert, zorg dan dat u zich aan de regels houdt.

Nederlanders doneren jaarlijks meer dan 4 miljard euro liefdadigheid. Deze giften zijn vaak fiscaal aftrekbaar. De Belastingdienst rukt dit jaar met groot materieel uit om te controleren of er niet mee gesjoemeld wordt. Bizar, stellen critici als FNV-fiscaliste Regina de Valk, omdat er nog veel onduidelijkheden zijn en veel fouten met de nog relatief onbekende ANBI-regeling gemaakt kunnen worden. Een voorbeeld. Stel u adopteert negen neushoorns via het Wereld Natuur Fonds. Zijn de kosten (luxepakket, 9 neushoorns, ꨮmalige kosten ̳15) hiervan dan als gift fiscaal aftrekbaar?

Er zijn fiscaal twee soorten giften aan goede doelen: gewone giften en periodieke giften, die u bij een notaris hebt laten vastleggen. Een voorwaarde voor het aftrekken van een gewone gift is dat u deze gift moet doen aan een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI), een kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele of wetenschappelijke instelling, of een instelling die op een andere manier bijdraagt aan het algemeen nut. Instellingen kunnen de Belastingdienst vragen om hen te registreren als ANBI. Veel politieke partijen hebben dat gedaan, evenals veel koepelorganisaties van kerken en moskeeꬮ Voor het mogen aftrekken van deze gewone giften geldt: de instelling heeft geen tegenprestatie geleverd voor de giften, u kunt met schriftelijke stukken aantonen dat u de giften hebt gedaan, en het totale bedrag van uw giften is meer dan het drempelbedrag van 1% van uw verzamelinkomen (minimaal ̶0). U mag niet meer aftrekken dan 10% van uw verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het totaal aan belastbaar inkomen van u en uw fiscale partner in alle drie de belastingboxen.

Maakte u in 2008 niet-vergoede kosten voor een ANBI? Dan kunt u ze meetellen als gift. Voor reiskosten die u niet hebt gedeclareerd, kunt u een vast bedrag van ̰,20 per kilometer meetellen. Voor taxi of trein kunt u de werkelijke kosten opvoeren.x

Periodieke giften

Als u een andere manier zoekt om uw giften aftrekbaar te maken, bijvoorbeeld omdat ze de drempel van 1% niet halen, of niet aan een ANBI zijn gedaan, kunt u uw gift laten vastleggen bij een notaris. Wanneer u regelmatig en minimaal 5 jaar lang bedragen overmaakt naar een instelling of een vereniging, deze bedragen steeds ongeveer even hoog zijn en u geen tegenprestatie geleverd krijgt, zijn deze giften eventueel aftrekbaar. Dit is zo wanneer de begunstigde instelling minstens 25 leden heeft, volledige rechtsbevoegdheid, geen vennootschapsbelasting hoeft te betalen en is gevestigd in een lidstaat van de Europese Unie, de Nederlandse Antillen, Aruba of een ander door de fiscus aangewezen land. Tegenwoordig hebben de meeste goede doelen een afspraak met een notaris, waardoor u niets hoeft te betalen voor het laten opmaken van de akte.

Ook deze methode heeft echter een nadeel: u schenkt vijf jaar lang aan hetzelfde goede doel. Wanneer dit een probleem is, biedt de stichting De Periodieke Gift (www.deperiodiekegift.nl) uitkomst. Het werkt als volgt: u schenkt voor een periode van vijf jaar geld aan deze stichting. Deze afspraak wordt vastgelegd in een notariꫥ akte. Vervolgens kunt u ieder jaar aan de stichting opgeven naar welk goed doel u het bedrag wilt overmaken. Op die manier zijn uw giften volledig aftrekbaar van het inkomen en behoudt u de flexibiliteit. De kosten (̵0, plus notariskosten) wegen wel zwaar bij een minimale schenking van een paar honderd euro per jaar.

Giften in natura zijn ook aftrekbaar, bijvoorbeeld een priv衯ekenverzameling die u aan de dorpsbibliotheek schenkt, een (ge걦d) kunststuk, waarover al successierecht is betaald, en dat u aan een museum schenkt. Mits u ze professioneel laat taxeren, dat wel.

Dilemma

Maar wat als u bijvoorbeeld een fotoboek koopt in de webwinkel van het WNF, of een dier adopteert (zie www.wnf.nl voor voorbeelden)?

Voorlichtster Sharon Bartolds van de Belastingdienst stelt dat wanneer u voor een gift iets terugkrijgt, die gift niet fiscaal aftrekbaar is. Wanneer u in de webwinkel dus een fotoboek koopt van het WNF, waarvan de opbrengst het goede doel ten gunste komt, is dat dus geen gift. Kinderpostzegels idem. Ook als u een neushoorn, ijsbeer of pingu adopteert (en in ruil daarvoor een knuffelbeest en een adoptiecertificaat krijgt), lijkt het erop dat u dit bedrag niet mag aftrekken, stelt ze, hoewel dit een grijs gebied is. Hetzelfde geldt voor u bijdrage aan Plan Nederland, waarmee u een kind in een ontwikkelingsland sponsort, en u van hem of haar af en toe een brief of tekening ontvangt.

FNV-fiscaliste Regina de Valk, Hans Moor van de www.deperiodiekegift.nl en belastingadviseur Bert Bongers stellen echter dat ook deze bijdragen allen fiscaal aftrekbaar zijn. Bongers: „Het is overduidelijk liefdadigheid. Die knuffel of die tekening hoef ik niet per se. Elke rechter zal ons hierin gelijk geven.”

Opmerkelijk is dat de liefdadigheidsinstellingen zelf het niet eens zijn. Plan Nederland adverteert zelfs met de fiscale aftrekbaarheid („sponsor n򥟥en kind, u krijgt immers toch de helft van uw gift terug”) terwijl het WNF niet overtuigd is van de fiscale aftrekbaarheid. Ook de voorlichting van de Belastingdienst stelt in een eerste reactie dat dergelijke giften niet aftrekbaar zijn.

Een ander voorbeeld: op de website www.goededoelenkaartje.nl kunt u voor ̱,99 een kaart ontwerpen, en laten versturen naar een bekende van u. Van de ̱,99 per kaart gaat ̱ naar een goed doel. (Ook kunt u een set kaarten van e10,- bestellen, waarvan de helft naar een goed doel naar keuze gaat.) De vraag is: welk deel van de kosten mogen we als aftrekpost opvoeren op het belastingformulier? Jerry Wegerif, werkzaam bij de betrokken drukkerij van de Giethoorn Media Groep, stelt: „Wij redeneren dat die 譥 euro, de pure gift, aftrekbaar is (mits gedaan aan een ANBI). De andere 99 cent, waaronder portokosten, niet.”

Tenslotte nog een paar andere voorbeelden: Bij de aankoop van kinderpostzegels is de opslag aftrekbaar. Giften aan daklozen of de collectebus op straat of de aankoopbedragen van Fair Trade producten, zijn niet aftrekbaar als gift, want niet aantoonbaar.

Kerk en moskee

Belastingadviseur Wim Vreeswijk uit Utrecht heeft veel moskee- en kerkgangers onder zijn cliꭴ童. „Als iemand een duidelijke kwitantie kan overhandigen, in het Nederlands, zijn deze giften in principe aftrekbaar”, meent hij. „Het punt is alleen dat uit religieuze overwegingen sommigen dat niet willen. Bovendien betalen met name veel moslims de bijdrage contant, en is de gift bij controle dus niet aantoonbaar.”

„Sinds 2008 is het echter wel zo dat een kerkgenootschap als ANBI geregistreerd moet staan”, vult de Belastingdienst aan. „Anders mag het niet.” Wanneer een kerk of moskee niet als ANBI is geregistreerd, en u ook geen notariꫥ akte heeft, is uw gift dus niet aftrekbaar, zoals voor de invoering van de ANBI-status wel het geval was. Dit komt echter slechts weinig voor. Kerken hebben zich gezamenlijk georganiseerd (www.cioweb.nl), en ook als zodanig de ANBI-status aangevraagd. Moskeeꬠzijn vaak lastiger te vinden. Vraag uw kerk of moskeebestuur eventueel om hulp.

Een zoekprogramma op de website van de Belastingdienst kunt u vinden via deze link . Daar kunt u de ANBI-status van uw instelling vinden. Hier staat ook een verwijzing naar de complete lijst met ANBI´s.

Als u niet weet welk goed doel bij u past, kunt u hier zoeken.

Een voorbeeld

U heeft een verzamelinkomen van 35.000. Giften tot ̳50, 1% van dat inkomen, zijn niet aftrekbaar. Als u meer dan ̳50 aan goede doelen schenkt, is dat deel w誠aftrekbaar. Als u ̵00 schenkt, is ̱50 aftrekbaar en levert bij 42% inkomstenbelasting een voordeel op van ̶3. De schenking van oorspronkelijk ̵00 kost u dan netto ̴37. De begunstigde moet w誠voorkomen op de lijst met Algemeen Nut Beogende Instellingen (ANBI) van de Belastingdienst. Het is vaak voordeliger de schenkingen voor een periode van vijf jaar toe te zeggen in een notariꫥ akte. Deze periodieke giften mogen ook aan instellingen gedaan worden die niet op de ANBI-lijst voorkomen. Bij deze periodieke giften is het gehele bedrag van de jaarlijkse gift van uw inkomen aftrekbaar. De schenking van ̵00 kost dan netto ̲90. Wel kunt u kosten kwijt zijn aan de akte. Sommige goede doelen hebben een overeenkomst met een notaris, die geen kosten rekent, en dan zelf weer een gift ter waarde van die kosten kan aftrekken. In dat geval kost de akte het u niets.