Home
Laatste nieuws
Nieuwsarchief
Voor gevers
Voor adverteerders
Voor goede doelen
Redactie
Zoeken
Contact

A A A
RSS Nieuwsfeed


> zaterdag 27 mei 2006 > HomeLaatste nieuws

26.05.06: Nieuw initiatief Stichting De Periodieke Gift

Stichting "De Periodieke Gift" is 20 april jl. opgericht met de doelstelling een werkwijze te hanteren die ervoor zorgt dat de nadelen die kleven aan de periodieke schenking zoveel als mogelijk worden opgeheven. Voor meer informatie over het concept, zie: www.deperiodiekegift.nl.

Wie zitten er achter dit initiatief en wat is hun motivatie?
Op aandringen van een veertigtal aangesloten goede doelen bij Stichting GeefGratis heeft Stichting GeefGratis besloten Stichting De Periodieke Gift een aantal vragen voor te leggen. De desbetreffende vragen en de antwoorden hierop kunt u hieronder nalezen. De antwoorden zijn gegeven door Hans Moor, voorzitter van Stichting De Periodieke Gift.

Vraag 1: Wie zijn de initiatiefnemers en Welke functie vervult Hans Moor bij de ABN AMRO?

Antwoord Vraag 1: Hans Moor is "preferred Banker" bij ABN AMRO. Het komt erop neer dat hij de financiele vertrouwenspersoon is voor een clientenportefeuille die is samengesteld uit clienten met een vrij beschikbaar vermogen tussen de € 50.000,-- en € 1.000.000,--. De letters FFP achter zijn naam houden in dat hij is vermeld (en de desbetreffende opleiding heeft genoten) in het register van de Federatie Financieel Planners. De letters MFP houden in dat hij is afgestudeerd bij de UVA (in 2005). (Master of Financial Planning). John Coopmans vervult binnen ABN AMRO diezelfde functie, maar dan specifiek toegespitst op medici en vrije beroepers (accountants, notatiaat etc). Martin Elshof is directeur van een belasting- en administatiekantoor.

Vraag 2: Levert Stichting De Periodieke Gift een specifieke dienst aan een particulier of bedrijf of juist aan een goed doel?

Antwoord vraag 2: Er wordt NIETS geleverd aan een goed doel buiten de gift van een particulier of bedrijf. Wij zijn in die zin niet meer dan een  doorgeefluik. Door onze constructie echter hopen wij meer particulieren zover te krijgen dat zij gaan schenken via de lijfrenteconstructie waardoor er structureel geld naar goede doelen wordt gesluisd. Daarbij hopen wij (vandaar ook de minimale inleg van € 1000,-- per jaar) dat die particulier dan ook, omdat zijn gehele gift fiscaal aftrekbaar is, bruto een groter bedrag dan voorheen gaat besteden aan Goede Doelen.

Vraag 3: Hoe kan een particulier of bedrijf controleren dat Stichting De Periodieke Gift het bedrag in kwestie daadwerkelijk heeft uitgekeerd aan de goede doelen in kwestie?

Antwoord vraag 3: Als wij de gelden doorboeken naar het Goede Doel geeft de schenker bij ons aan welke gegevens doorgeleverd moeten worden. (Dit zal meestentijds naam, adres en eventueel registratienr van de schenker zijn). Wij vragen aan het geschonken Goede Doel, nadat wij een geldbedrag hebben overgeboekt, de schenker een email te sturen met een bericht van ontvangst. Daarnaast sturen wij aan de schenker een mail op het moment dat de gelden daadwerkelijk zijn overgeboekt.

Vraag 4: Wie controleert Stichting De Periodieke Gift?

Antwoord Vraag 4: Wij moeten ons jaarverslag indienen bij de fiscus en zullen onze boekhouding ook publiceren op de website. Daarnaast willen wij al onze gegevens inleveren bij een representant van de Goede Doelen (uw organisatie wellicht) en een representant van de samenwerkende kerken (Kerkbalans). Eigenlijk willen wij nog twee bestuurszetels ingevuld hebben door a: een representant van de Goede Doelen en b: een representant van de samenwerkende kerken. (Met het samenwerkingsverband van de 5 grootste kerken (kerbalans) hebben wij in september a.s. een overleg).

Vraag 5: Als er een dienstverband bij de ABN AMRO is waarom is dit initiatief gestart? Wat is de achterliggende gedachte?

Antwoord Vraag 5: Dit initiatief is gestart omdat ik vond dat er behoefte was aan een stiching zoals De Periodieke Gift. Zoals zoveel particulieren schonk ik 1 x per 3 jaar aan Kerk en Goede Doelen zodat v.w.b. de fiscale aftrek de drempel van 1% werd geslecht en ik een gedeelte van mijn schenking in aftrek kon brengen op mijn inkomen. Het schenken via de lijfrenteconstructie was geen alternatief voor mij omdat ik niet de verplichting wilde aangaan aan een specifiek doel te schenken voor een langere periode (omdat ook als tussentijds zou blijken dat er bij het betreffende goede doel sprake zou zijn van bijv mismanagement je de verplichting zou hebben door te blijven betalen). Ik blijf gewoon bij ABN AMRO werken en ben deze stichting begonnen uit ideële overwegingen. Ik hoop op deze manier mijn steentje aan de maatschappij bij te kunnen dragen.

Vraag 6: Is het de bedoeling dat de medewerkers binnen Stichting De Periodieke Gift zich op vrijwillige basis inzetten of krijgen de bestuurders een vergoeding voor de werkzaamheden die ze leveren?

Antwoord Vraag 6: De medewerkers binnen de Stichting zetten zich op vrijwillige basis in en krijgen geen vergoeding voor de werkzaamheden die ze leveren. Het kan zijn, als deze constructie een succes wordt, dat wij de administratie laten uitvoeren door een administratiekantoor (tegen zo laag mogelijke kosten !!). Wij nemen echter geen mensen in vaste dienst, gaan geen financiele verplichtingen aan en streven er naar de overheadkosten zo laag mogelijk te houden.

Tot zover de antwoorden op de gestelde vragen door Stichting GeefGratis. Mede op aandringen van aangesloten goede doelen hebben wij als Stichting GeefGratis besloten bovenstaande vragen te stellen aan Stichting De Periodieke Gift. Wat veel goede doelen aangaven is dat ze na 10 zinnen de draad al kwijt waren en het concept niet meer begrepen. Ook wijzelf vroegen ons af hoe het concept nu precies werkt. Stichting De Periodieke Gift zal vooral op de website nog wat meer informatie moeten verschaffen en voorbeeld scenario's moeten opnemen willen particulieren dit concept gaan begrijpen. Verder wensen wij Stichting De Periodieke Gift succes met hun initiatief.

URL/BRON:

redactie Stichting GeefGratis

    

« terug naar nieuwsoverzicht

REACTIES
Geen reacties aangetroffen.

Plaats een reactie

Voornaam *
Achternaam *
Email *
Website
Woonplaats
Controle CODE *
Voer hier het woord in zoals getoond in de afbeelding. Dit is om spam tegen te gaan. Als je het woord niet kunt lezen, klik hier.
CAPTCHA afbeelding om SPAM tegen te gaan
Reactie *
 

Uw reactie wordt, na goedkeuring door de redactie, onder bovengenoemd artikel geplaatst. Alle inzendingen dienen correct, bondig, professioneel en beschaafd te zijn. Niet ter zake doende, commerciële of kwetsende bijdragen worden geweigerd. E-mailadressen worden versluierd opgenomen, zodat ze niet vindbaar zijn voor spam-robots. IP-nummers worden gelogd, maar niet gepubliceerd.


© 2001 - 2005 Stichting GeefGratis. Iets te melden? Zet ons op uw perslijst: redactie(at)geefgratis.nl | CMS: TALPA