Telegraaf-i
 
[terug] De Telegraaf
 
 
VRAAG & ANTWOORD

door Kapé Breukelaar , Financieel Planner

 
 

Periodieke giften
              Al jaren geef ik aardige bedragen aan goede doelen. De bestemming van het geld wisselt van jaar tot jaar. Zo geef ik bij grote rampen vaak iets aan Giro 555. Helaas blijkt ieder jaar bij het doen van mijn belastingaangifte dat ik pas fiscaal voordeel krijg boven een bepaalde drempel. Is er geen slimmere oplossing?
        Als particulier kunt u op twee manieren giften doen: incidenteel of periodiek. Als u incidentele giften doet aan goede doelen, dan geldt voor de belastingaftrek een drempel van 1% van uw verzamelinkomen. Het verzamelinkomen is het totale belastbaar inkomen van u en uw partner in alle fiscale boxen tezamen.
       Stel, uw verzamelinkomen komt uit op €70.000, dan zal de drempel voor de giftenaftrek uitkomen op €700. Als u jaarlijks E1000 aan goede doelen geeft, dan is dus slechts €300 aftrekbaar. De drempel kunt u omzeilen door in een notariële akte vast te laten leggen dat u gedurende minimaal vijf jaar een vast bedrag aan een goed doel schenkt. Op deze manier geniet u dus al vanaf de eerste euro van de belastingaftrek. Nadeel is echter wel dat u vast zit aan één goed doel. Ook daar is sinds kort echter een oplossing voor, want u kunt de giften doen via stichting De Periodieke Gift (www.deperiodiekegift.nl).
       Deze stichting maakt het mogelijk om jaarlijks zelf te bepalen waar uw geld naartoe gestort moet worden terwijl u toch het volledige fiscale voordeel heeft. Bovendien bedragen de kosten voor het opmaken van de noodzakelijke notariële akte eenmalig slechts E125. Daarnaast wordt jaarlijks E50 van uw gift ingehouden voor het dekken van de kosten van de stichting.       Met een simpel formulier kunt u jaarlijks aangeven waar uw gift naartoe moet. Ook de jaarlijkse bijdrage aan bijvoorbeeld een kerk kan op deze manier een flinke belastingbesparing opleveren. Wie grotere bedragen geeft aan wisselende goede doelen kan deze nieuwe stichting serieus overwegen.
        
Rente testament
              U schreef eerder over de vordering van kinderen op de langstlevende ouder na het overlijden van de eerste ouder. U gaf aan dat die rente in onderling overleg kon worden vastgesteld. Mijn vader is 20 jaar geleden overleden en op de vordering wordt geen rente bijgeschreven. Kunnen we dat alsnog doen?
        Helaas is het niet mogelijk achteraf alsnog een rente vast te stellen. Indertijd zal uw vader in zijn testament waarschijnlijk hebben vastgelegd dat er geen rente wordt bijgeschreven op de vorderingen van de kinderen. Daar kunt u nu niet meer van afwijken. Wat ik eerder beschreef was de situatie onder het huidige erfrecht. Als nu iemand komt te overlijden en er is geen testament waarin de rente is vastgelegd, dan kan de rente in onderling overleg bepaald worden.
       
Schrijf naar breukelaar@telegraaf.nl of De Financiële Consument, Postbus 376, 1000 EB Amsterdam Formuleer kort en bondig.
       
De redactie maakt een selectie, schrijvers blijven anoniem, stukken worden niet geretourneerd. Een individuele reactie is helaas niet mogelijk.

        
 
[terug] 10 september 2006