ANBI keurmerk

Financiële adoptieconstructie

Stichting de Periodieke Gift heeft een financiële adoptieconstructie ontwikkeld voor de meest kwetsbare personen in deze wereld: weeskinderen in ontwikkelingslanden.
Voor nadere informatie hierover verwijzen wij u naar een hiervoor speciaal ontwikkelde website:
www.financieleadoptie.nl