ANBI keurmerk

ANBI

Een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is een organisatie die uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het algemeen nut beoogt. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting.

Organisaties die hiervoor in aanmerking willen komen moeten dit aanvragen bij de belastingdienst. De belastingdienst geeft dit keurmerk alleen aan organisaties als aan stringente voorwaarden wordt voldaan.

Stichting Veilingcommissie Vorden heeft ook een ANBI-status. Voor het behouden van onze ANBI-status zijn wij onder andere verplicht onderstaande gegevens te vermelden op onze website:

1. Naam organisatie

De Periodieke Gift (Stichting)

2. RSIN nummer / KvK Nummer

RSIN Nummer: 8168.63.635
KvK Nummer: 09160258

3. Internet adres

http://www.deperiodiekegift.nl

4. Contact

Email: info@deperiodiekegift.nl
Telefoonnummer: 0031575553780

5. Doelstelling

De stichting heeft ten doel:
Er door haar bestaan en werkwijze voor te zorgen dat natuurlijke personen een groter deel van het inkomen en ondernemingen een groter deel van hun winst ten goede laten komen aan kerkelijke, levensbeschouwelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke en algemeen nut beogende instellingen of aan natuurlijke personen die in behoeftige omstandigheden verkeren.

6. Beleidsplan

Beleidsplan

7. Bestuurders

Voorzitter: H.L.J. Moor, 21-07-1959
Penningmeester: M. Elshof, 19-10-1952
Secretaris: J.G.M. Coopmans, 22-07-1952

8. Beloningsbeleid

Er worden vrijwilligersvergoedingen betaald aan de voorzitter en de administratief medewerker. Deze vergoedingen worden overigens weer geïnvesteerd in het adopteren van weeskinderen in ontwikkelingslanden (www.financieleadoptie.nl)

9. Activiteiten

Op dit moment ligt er een verzoek bij de belastingdienst over het enigszins aanpassen van onze schenkingsconstructie. Onze activiteiten hangen samen met de reactie van de belastingdienst.

10. Jaarrekening/ Jaarverslag

De jaarrekening wordt gepubliceerd op onze website